Količina:

0


Znesek:

0,00

Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine www.logos-trend.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Sestavljeni so v skladu z Zakonom o varstvu potrošnika in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Registracija uporabniškega računa

Za naročilo oz. nakup izdelkov prek spleta, ki so ponujene v naši e-trgovini, mora kupec registrirati svoj uporabniški račun.

Za odprtje računa se mora kupec vpisati svoje osebne podatke, e-pošto ter poljubno geslo.

Po opravljenem postopku registracije, kupec na e-pošto, ki jo je vnesel ob registraciji računa, prejme samodejno generirano obvestilo o registraciji računa.

Uporabniški podatki, e-pošta in geslo nedvoumno določata uporabnika/kupca in ga povezujejo z vnesenimi podatki.

Geslo je tajno in mora biti znano le uporabniku, ki je dolžan zagotoviti, da bo to geslo varoval in ga uporabljal le on oziroma njegov pooblaščenec.

Po registraciji obiskovalec postane uporabnik in si pridobi pravico do nakupa.

Ob naročilu oz. nakupu izdelka mora uporabnik vpisati še podatke in informacije, ki so potrebne za izvedbo nakupa, dostave, izstavitev računa.

Naročilo in nakup

Kupec s klikom na gumb "V košarico" izbere želeni artikel iz kataloga in ga doda v svojo virtualno nakupovalno košarico.

Vsebino košarice si lahko kupec ogleda s klikom na povezavo "Košarica" ali v bloku z imenom "Vaša košarica".

S klikom na povezavo "Košarica" si lahko kupec vsak trenutek ogleda vsebino svoje virtualne košarice, pri čemer lahko, z vpisom količine, spreminja število naročenih izdelkov, oz. jih iz košarice odstranjuje. To stori z označitvijo polja pred izdelkom v košarici in s klikom na gumb "Osveži".

Če želi kupec izdelek iz košarice naročiti, to stori s klikom na gumb "Naročilo" ter sledi navodilom v različnih fazah nakupa (Informacije o dostavi in plačilu), pri čemer mora kupec najprej vnesti svoje točne podatke, potem pa izbrati ustrezen način dostave in plačila.

Preverjanje naročila in poprava napak

Ko je kupec vnesel vse zahtevane podatke in izbral ustrezen način plačila ter dostave in kliknil na gumb "Nadaljuj" , ga sistem e-trgovine samodejno pozove, da preveri in po potrebi popravi vpisane oz. izbrane podatke, kar stori s klikom na povezavo "Uredi" pri podatku, ki ga želi popraviti.

Po preverjanju in morebitni popravi podatkov, kupec s klikom na gumb "Potrdi naročilo" svoje naročilo potrdi in dokončno izvede.

Po potrditvi naročila se kupcu pokaže stran, ki ga obvešča o sprejetem naročilu in mu, s klikom na gumb "Izpis naročila" omogoča ogled in izpis pogodbe oz. naročila-predračuna.

Naročilo, pogodba in preklic nakupa

Ob naročilu kupec na svoj e-poštni naslov avtomatično prejme predračun, katerega veljavnost je dva (2) dni od datuma naročila.

Poslano naročilo kupec lahko prekliče, bodisi po telefonu, bodisi po e-pošti, v roku petih ur po naročilu. Po preteku predpisanega časa preklic naročila praviloma ni več možen.

Pogodba oz. naročilo-predračun se shrani v podatkovni bazi spletne trgovine.

Vsak kupec, ki je naročil oz. kupil kak izdelek iz spletne trgovine, lahko pogodbo oz. naročilo kadarkoli pregleda in izpiše in sicer tako, da se z uporabniškim imenom ter geslom, ki ga je uporabil pri nakupu, prijavi v sistem spletne trgovine ter v področju "Moj račun" klikne na povezavo "Poglej opravljena naročila", kjer so shranjene pogodbe in podatki o njegovih preteklih naročilih in nakupih.

Zavrnitev naročila

Logos Trend d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru, če naročila ne more izvesti, zavrne naročilo in o tem obvesti kupca.

Načini plačila

V spletni prodajalni ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

  • plačilo po povzetju ob prevzemu blaga
  • plačilo s kreditno kartico
  • plačilo po predračunu

Cene izdelkov in rok veljavnost ponudbe

Cene izdelkov in stroškov dostave, navedene v spletni trgovini so v EUR ter vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV).

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, brezplačna poštnina ...) na dan oddaje naročila.

Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Postopek nakupa

Registracija uporabniškega računa
Za naročilo oz. nakup izdelka mora kupec najprej registrirati uporabniški račun in vnesti vse zahtevane podatke ter oddati naročilo.

Naročilo sprejeto
Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Na tej stopnji ima kupec v roku petih ur možnost preklicati naročilo. Kupcu so izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila vselej dostopni na spletni strani.

Naročilo potrjeno
Ponudnik naročilo pregleda najkasneje v roku dveh (2) delovnih dni, preveri razpoložljivost in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik si pridržuje pravico, da po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenega blaga med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Blago odposlano
Ponudnik v obljubljenem roku blago zapakira, odpošlje in o tem po elektronski pošti ali telefonu obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračanja blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Ponudnik mora postaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Postopek za oddajo pritožb mora biti na voljo na spletnih straneh, enostaven za uporabo in zaupen.

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem.

Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Jezik, v katerem se izda naročilo oz. sklene pogodba, je slovenščina.